اولین جلسه با مشتری

اولین جلسه با مشتری
    در این مقاله نظراتِ شش طراح داخلی‌ را در باره ی جلسه مشاوره با مشتری‌ها میخوانیم که خلاصه ی آن به این شرح است.   آن لونگارت: طوری لباس بپوشید که تاثیر گذار باشد ملاقات شما با مشتری تان برای زیبا تر کردنِ محیط آنهاست بنا براین مهم است که با چه ظاهری سرِ جلسه ملاقات حاضر میشوید. سعی‌ کنید ظاهرتان تاثیر گذار باشد. سعی‌ کنید تجربه مشتری …
ادامه