کارگاه جمولی

 • نوع آموزش: کارگاه حضوری
 • پیش نیاز: ندارد
 • ساعت کارگاه: ۱۰ الی ۱۲
۹۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه دایره/ مرکز

 • نوع آموزش: کارگاه حضوری
 • ساعت کارگاه: ۸ الی ۱۳
 • پیش نیاز: ندارد
 • پالت چینی رنگ و متریال: سطح اول
 • مدرک: ارائه می‌شود
۷,۲۸۰,۰۰۰ تومان

کارگاه دایره/ شعاع

 • نوع آموزش: کارگاه حضوری
 • ساعت کارگاه: ۸ الی ۱۳
 • پیش نیاز: کارگاه مرکز
 • پالت چینی رنگ و متریال: سطح دوم
 • مدرک: ارائه می‌شود
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه دایره/ محیط

 • نوع آموزش: کارگاه حضوری
 • ساعت کارگاه: ۸ الی ۱۳
 • پیش نیاز: کارگاه مرکز تا شعاع
 • پالت چینی رنگ و متریال: سطح سوم
 • مدرک: ارائه می شود
۱۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان

کارگاه جای‌گشت/ هارمونی و تضاد

 • نوع آموزش: کارگاه حضوری
 • ساعت کارگاه: ۸ الی ۱۳
 • پیش نیاز: ندارد
 • پالت چینی رنگ و متریال: هارمونی و تضاد
 • مدرک: ارائه می شود
۶,۰۶۲,۰۰۰ تومان

کارگاه جای‌گشت/ مبلمان

 • نوع آموزش: کارگاه حضوری
 • ساعت کارگاه: ۸ الی ۱۳
 • پالت چینی: رنگ، متریال و مبلمان
 • پیش نیاز: کارگاه مرکز تا شعاع
 • مدرک: ارائه می شود
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه جای‌گشت/ ترکیب سبک

 • نوع آموزش: کارگاه حضوری
 • ساعت کارگاه: ۸ الی ۱۳
 • پیش نیاز: کارگاه مرکز تا شعاع
 • پالت چینی: ترکیب سبک
 • مدرک: ارائه می شود
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مماس

 • نوع آموزش: کارگاه حضوری
 • پیش نیاز: ندارد
 • ساعت کارگاه: ۱۰ الی ۱۲
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
سبد خرید